Safety

ELECTRICAL SAFETY AND FIRE PREVENTION


Electricity can cause damage to properties, harm and injure or even kill.  When working with electrical installations or near electricity, people need to be cautious to avoid any risk of harm. This section provides a summary of those precautions that should be made to avoid such incidents./ Amashanyarazi ashobora kwangiza cyangwa agateza ibyago birimo gukomereka ndetse n’urupfu. Ni ngombwa kwitondera intsinga z’amashanyarazi n’imiyoboro yayo, bakirinda ingaruka zose zaturuka ku kuyafata nabi. Iyi paji irimo inshamake y’ibyo ukwiye kwitwararika kugira ngo wirinde impanuka zaturuka ku mashanyarazi ndetse n’inkongi.  

GAS SAFETY


Contact us

Please fill in the form or Call us on our Toll free number 2727